Khách sạn, nhà nghỉ tại Vientiane

NEW iHouse Hotel 6.8
NEW iHouse Hotel
Giá tham khảo: 220,514 đ
Free Wifi.
Giảm 50% Hôm nay
Vientiane Star Hotel 7
Vientiane Star Hotel
Giá tham khảo: 322,141 đ
Free Wifi. Bữa Ăn Sáng.
Giảm 30% Hôm nay
Ali Backpackers 7.5
Ali Backpackers
Giá tham khảo: 87,239 đ
Free Wifi. Bữa Ăn Sáng.
Hemera Hotel 7.6
Hemera Hotel
Giá tham khảo: 643,398 đ
Free Wifi. Bữa Ăn Sáng.
Vientiane Luxury Hotel 7.8
Vientiane Luxury Hotel
Giá tham khảo: 644,316 đ
Free Wifi. Bữa Ăn Sáng.
Mekong Riverside 8.3
Mekong Riverside
Giá tham khảo: 268,044 đ
Free Wifi.
Thawee Guesthouse 7.6
Thawee Guesthouse
Giá tham khảo: 244,548 đ
Free Wifi.
Mixok Guesthouse 6.7
Mixok Guesthouse
Giá tham khảo: 383,502 đ
Free Wifi. Bữa Ăn Sáng.
Vientiane SP Hotel 7.8
Vientiane SP Hotel
Giá tham khảo: 441,067 đ
Free Wifi. Bữa Ăn Sáng.
Lucky Backpackers Hostel 7.6
Lucky Backpackers Hostel
Giá tham khảo: 423,173 đ
Free Wifi. Bữa Ăn Sáng.
Orange Backpacker Hostel 7
Orange Backpacker Hostel
Giá tham khảo: 376,280 đ
Free Wifi.
Chaleunehoung Hotel 7.3
Chaleunehoung Hotel
Giá tham khảo: 287,958 đ
Free Wifi. Bữa Ăn Sáng.
Soukchaleun Guesthouse 7.2
Soukchaleun Guesthouse
Giá tham khảo: 154,524 đ
Free Wifi.
1M Hotel 8
1M Hotel
Giá tham khảo: 386,543 đ
Free Wifi.
Intouch Guest House 7.1
Intouch Guest House
Giá tham khảo: 67,113 đ
Free Wifi.
Haysoke Guesthouse 6.5
Haysoke Guesthouse
Giá tham khảo: 201,392 đ
Free Wifi.
Vientiane Backpackers Hostel 7
Vientiane Backpackers Hostel
Giá tham khảo: 105,568 đ
Free Wifi. Bữa Ăn Sáng.
Mixay Guesthouse 6.2
Mixay Guesthouse
Giá tham khảo: 91,082 đ
Free Wifi.
Souvanna Hotel 6.1
Souvanna Hotel
Giá tham khảo: 300,530 đ
Free Wifi.
Avalon Apartment 2 8
Avalon Apartment 2
Giá tham khảo: 165,491 đ
Sengphachanh Hotel 2 6.9
Sengphachanh Hotel 2
Giá tham khảo: 451,628 đ
Free Wifi. Bữa Ăn Sáng.


Kinh nghiệm du lịch phượt Vientiane
Xem thêm bài viết
Kinh nghiệm du lịch phượt Vientiane

- Hướng dẫn du lịch.
- Đặc sản.
- Địa điểm du lịch.
- Bản đồ du lịch.

Thông tin đầy đủ
Thông tin du lịch được cập nhật đầy đủ nhất.
Đặc sản tuyệt vời
Những địa điểm ăn các món Đặc sản.
Lịch trình chi tiết
Tham khảo lịch trình cho chuyến đi của bạn.