Khách sạn Hanoi Old Quaters - Flower Hostel 1 - Room 103

Flower Hostel 1/1/1900 12:00:00 AM / Hà Nội / Việt Nam


Thứ 7

Chủ nhật
Đang cập nhật giá.
Agoda Logo
Đặt phòng tại Agoda
Hanoi Old Quaters - Flower Hostel 1 - Room 103
Hanoi Old Quaters - Flower Hostel 1 - Room 103
Hanoi Old Quaters - Flower Hostel 1 - Room 103
Hanoi Old Quaters - Flower Hostel 1 - Room 103
Hanoi Old Quaters - Flower Hostel 1 - Room 103
Hanoi Old Quaters - Flower Hostel 1 - Room 103
Bản đồ Khách sạn
Xem trên bản đồ
10
Nhận xét trên Agoda
10/10
Hiếm Có
Dựa trên 1 nhận xét
Những Tiện ích tại Khách Sạn
Đánh giá Khách sạn:  
Tập đoàn:
Số lượng phòng: 1