Khách sạn SMTHOMES - Modern 3BR Apartment with a River View

A1004 1/1/1900 12:00:00 AM / Hà Nội / Việt Nam


Thứ 7

Chủ nhật
Đang cập nhật giá.
Agoda Logo
Đặt phòng tại Agoda
SMTHOMES - Modern 3BR Apartment with a River View
SMTHOMES - Modern 3BR Apartment with a River View
SMTHOMES - Modern 3BR Apartment with a River View
SMTHOMES - Modern 3BR Apartment with a River View
SMTHOMES - Modern 3BR Apartment with a River View
SMTHOMES - Modern 3BR Apartment with a River View
Bản đồ Khách sạn
Xem trên bản đồ
9.5
Nhận xét trên Agoda
9.5/10
Hiếm Có
Dựa trên 5 nhận xét
Những Tiện ích tại Khách Sạn
Đánh giá Khách sạn:  
Số lượng phòng: 1