Khách sạn Vortex Suites KLCC by PNUT (VP11)

Vortex Suites KLCC Kuala Lumpur Hotel & Services 1/1/1900 12:00:00 AM / Kuala Lumpur / Malaysia


Thứ 7

Chủ nhật
Đang cập nhật giá.
Agoda Logo
Đặt phòng tại Agoda
Vortex Suites KLCC by PNUT (VP11)
Vortex Suites KLCC by PNUT (VP11)
Vortex Suites KLCC by PNUT (VP11)
Vortex Suites KLCC by PNUT (VP11)
Vortex Suites KLCC by PNUT (VP11)
Vortex Suites KLCC by PNUT (VP11)
Bản đồ Khách sạn
Xem trên bản đồ
8.8
Nhận xét trên Agoda
8.8/10
Xuất sắc
Dựa trên 1 nhận xét
Những Tiện ích tại Khách Sạn
Đánh giá Khách sạn:  
Tập đoàn:
Số lượng phòng: 1