Khách sạn Welcome! Salamat datang! Ahlaan! Huanying!

B28-07 1/1/1900 12:00:00 AM / Kuala Lumpur / Malaysia


Thứ 7

Chủ nhật
Đang cập nhật giá.
Agoda Logo
Đặt phòng tại Agoda
Welcome! Salamat datang! Ahlaan! Huanying!
Welcome! Salamat datang! Ahlaan! Huanying!
Welcome! Salamat datang! Ahlaan! Huanying!
Welcome! Salamat datang! Ahlaan! Huanying!
Welcome! Salamat datang! Ahlaan! Huanying!
Welcome! Salamat datang! Ahlaan! Huanying!
Bản đồ Khách sạn
Xem trên bản đồ
0
Nhận xét trên Agoda
0/10
Dưới Mức Mong Đợi
Dựa trên 0 nhận xét
Những Tiện ích tại Khách Sạn
Đánh giá Khách sạn:  
Tập đoàn:
Số lượng phòng: 1