Cột cờ Thành Nam

1 / 5     1 đánh giá
Cột cờ Thành Nam
Thông tin
Thành phố:
Vị trí:
Đang cập nhật
Giờ mở cửa:
Đang cập nhật.
Giờ đóng cửa:
Đang cập nhật.
Tham quan:
Đang cập nhật
Bản Đồ:
Cột cờ Thành Nam được hoàn thành vào năm 1843, cùng thời điểm với các cột cờ lịch sử của tổ quốc (cột cờ ở kinh thành Huế năm 1807, cột cờ Hà Nội năm 1812, cột cờ ở thành Bắc Ninh năm 1838). Cột cờ có chiều cao 23,84m, được dựng trên hai tầng bệ, có hình vuông theo kiểu thu nhỏ dần về phía trên. Đây là công trình biểu tượng cho lòng yêu nước và quyết tâm bảo vệ chủ quyền của tổ quốc khi gắn liền với rất nhiều dấu ấn lịch sử quan trọng.

Khách sạn tại Nam Định

Phòng từ 200,000đ / đêm
Cách đây 28.8 km
Agoda 6.3
Phòng từ 109,091đ / đêm
Cách đây 29.6 km
Agoda 8.6
Phòng từ 236,364đ / đêm
Cách đây 29.8 km
Agoda 8.8
Phòng từ 278,055đ / đêm
Cách đây 30 km
Agoda 9.2
Phòng từ 409,091đ / đêm
Cách đây 30.1 km
Agoda 8
Phòng từ 78,261đ / đêm
Cách đây 30.9 km
Agoda 9.6
Phòng từ 173,160đ / đêm
Cách đây 31.2 km
Agoda 8.9
Phòng từ 136,364đ / đêm
Cách đây 38.3 km
Agoda 8.9
Phòng từ 662,727đ / đêm
Cách đây 40.7 km
Agoda 9.4
168 HUNG VUONG STREET , VI XUYEN , NAM DINH CITY
Phòng từ 578,518đ / đêm
Agoda 7.7
168 Dong A, Hoa Vuong Urban Area
Phòng từ 560,291đ / đêm
Agoda 7
Cột cờ Thành Nam