Khách sạn, nhà nghỉ tại Khu du lịch sinh thái Nà Hang

Khi lưu trú tại Na Hang, bạn nên lựa Thị trấn Na Hang hoặc khu Thác mơ:

Một số nhà nghỉ tại Na Hang:
- Nhà nghỉ Thác Mơ: Thị trấn Na Hang. SĐT: 027.386.438.
- Nhà nghỉ Quang Thắng: Tổ 8, thị trấn Na Hang. SĐT: 0273.864.214.
- Nhà khách UBND huyện: Thị trấn Na Hang. SĐT: 0273.864.408.
- Nhà nghỉ Liên Khu: Tổ 3, thị trấn Na Hang. SĐT: 0273.865.081.
- Nhà nghỉ Ngọc Anh: Tổ 8, thị trấn Na Hang. SĐT: 0273.866.066.


Kinh nghiệm du lịch phượt Khu du lịch sinh thái Nà Hang
Xem thêm bài viết
Kinh nghiệm du lịch phượt Khu du lịch sinh thái Nà Hang

- Hướng dẫn du lịch.
- Đặc sản.
- Địa điểm du lịch.
- Bản đồ du lịch.