Khách sạn, nhà nghỉ tại Penang

Flamingo Hotel by the Beach 7.2
Flamingo Hotel by the Beach
Giá tham khảo: 1,476,729 đ
Free Wifi.
Giảm 53% Hôm nay
East Indies Mansion 8.5
East Indies Mansion
Giá tham khảo: 1,396,041 đ
Free Wifi.
Giảm 51% Hôm nay
Deluxcious Luxurious Heritage Hotel 8
Deluxcious Luxurious Heritage Hotel
Giá tham khảo: 961,425 đ
Free Wifi.
Giảm 50% Hôm nay
Straits Quay Marina Suites 7.9
Straits Quay Marina Suites
Giá tham khảo: 1,356,723 đ
Free Wifi.
Giảm 50% Hôm nay
D'Nice Heritage House 8.4
D'Nice Heritage House
Giá tham khảo: 806,158 đ
Free Wifi.
Giảm 50% Hôm nay
OYO 510 Sri Indar Hotel 7
OYO 510 Sri Indar Hotel
Giá tham khảo: 384,294 đ
Free Wifi.
Giảm 46% Hôm nay
OYO 708 S Hotel 7.3
OYO 708 S Hotel
Giá tham khảo: 569,652 đ
Free Wifi.
Giảm 46% Hôm nay
OYO 11339 iStay Hotel 8.3
OYO 11339 iStay Hotel
Giá tham khảo: 691,313 đ
Free Wifi.
Giảm 46% Hôm nay
OYO 442 Marvelton Hotel 7.1
OYO 442 Marvelton Hotel
Giá tham khảo: 486,318 đ
Free Wifi.
Giảm 46% Hôm nay
OYO 998 Queen City Hotel 7.3
OYO 998 Queen City Hotel
Giá tham khảo: 551,584 đ
Free Wifi.
Giảm 46% Hôm nay
OYO 507 Aikka Hotel 8.5
OYO 507 Aikka Hotel
Giá tham khảo: 419,239 đ
Free Wifi.
Giảm 46% Hôm nay
OYO 528 Sea Princess Hotel 6.7
OYO 528 Sea Princess Hotel
Giá tham khảo: 339,097 đ
Free Wifi.
Giảm 46% Hôm nay
OYO 873 Bamboo Inn 7.9
OYO 873 Bamboo Inn
Giá tham khảo: 275,395 đ
Free Wifi.
Giảm 46% Hôm nay
Magpie Heritage - Hideaway 8.9
Magpie Heritage - Hideaway
Giá tham khảo: 1,474,803 đ
Free Wifi.
Giảm 45% Hôm nay
Areca Hotel Penang 8.8
Areca Hotel Penang
Giá tham khảo: 2,623,931 đ
Free Wifi.
Giảm 40% Hôm nay
Macallum Central Hotel 8.9
Macallum Central Hotel
Giá tham khảo: 1,210,051 đ
Free Wifi.
Giảm 40% Hôm nay
Bahari Parade Hotel 8.9
Bahari Parade Hotel
Giá tham khảo: 1,024,382 đ
Free Wifi.
Giảm 40% Hôm nay
Apartel opp Spice Arena 7.8
Apartel opp Spice Arena
Giá tham khảo: 616,957 đ
Giảm 40% Hôm nay
Merchant Hotel 7.8
Merchant Hotel
Giá tham khảo: 822,782 đ
Free Wifi.
Giảm 39% Hôm nay
Eton Hotel Penang 7.9
Eton Hotel Penang
Giá tham khảo: 674,899 đ
Free Wifi.
Giảm 37% Hôm nay
Lone Pine Hotel 8.3
Lone Pine Hotel
Giá tham khảo: 2,639,715 đ
Free Wifi.
Giảm 35% Hôm nay


Kinh nghiệm du lịch phượt Penang
Xem thêm bài viết
Kinh nghiệm du lịch phượt Penang

- Hướng dẫn du lịch.
- Đặc sản.
- Địa điểm du lịch.
- Bản đồ du lịch.

Thông tin đầy đủ
Thông tin du lịch được cập nhật đầy đủ nhất.
Đặc sản tuyệt vời
Những địa điểm ăn các món Đặc sản.
Lịch trình chi tiết
Tham khảo lịch trình cho chuyến đi của bạn.