Nên đi Viêng Chăn vào thời gian nào

Viêng Chăn khí hậu nhiệt đới đặc trưng nên có mùa mưa và mùa khô trong đó mùa mưa diễn ra hàng năm từ khoảng tháng 6 đến tháng 10. Các tháng còn lại thì Viêng Chăn bước vào mùa khô. Chính vì vây bạn có thể tới Viêng Chăn vào bất cứ thời điểm nào trong năm.

Ngoài ra nếu Bạn muốn tham gia các lễ hội ở Lào thì củng nên chú ý đến các khoảng thời gian diễn ra lễ hội:
- Lễ hội Thạt Luổng (sát ngày rằm tháng 12 theo lịch nhà Phật, thường kéo dài khoảng 1 tuần và kết thúc vào đúng ngày rằm của tháng đó).
- Lễ hội té nước (diễn ra khoảng ngày 13 đến 15 tháng 4 tính theo lịch Phật)
- Lễ họi lên chùa Khẩu – Phẳn – sả ở Lào (diễn ra đầu tháng 3 và kết thúc vào giữa tháng 11).
Kinh nghiệm du lịch phượt Viêng Chăn
Xem thêm bài viết
Kinh nghiệm du lịch phượt Viêng Chăn

- Hướng dẫn du lịch.
- Đặc sản.
- Địa điểm du lịch.
- Bản đồ du lịch.