Nhà máy in tiền Chi Nê

5 / 5     1 đánh giá
Nhà máy in tiền Chi Nê
Thông tin
Thành phố:
Vị trí:
Đang cập nhật
Giờ mở cửa:
Đang cập nhật.
Giờ đóng cửa:
Đang cập nhật.
Tham quan:
Đang cập nhật
Bản Đồ:
Nhà máy in tiền đầu tiên của chính quyền cách mạng Việt Nam nằm ở đồn điền Chi Nê (giai đoạn 1946-1947), nay là xã Cố Nghĩa – Lạc Thủy – Hòa Bình. Nơi đây, những “tờ bạc tài chính cụ Hồ” đầu tiên mang sứ mệnh lịch sử lớn lao đã ra đời.

Khách sạn tại Điện Biên

Group 6, Him Lam Ward, Dien Bien City, Dien Bien Province
Phòng từ 432,900đ / đêm
Cách đây 437 km
Agoda 6.1
No 514, Vo Nguyen Giap Str, Him Lam, Dien Bien Phu, Dien Bien
Phòng từ 638,938đ / đêm
Cách đây 439 km
Agoda 7.4
211 Group 3, Tan Thanh Ward
Phòng từ 413,358đ / đêm
Cách đây 439 km
Agoda 8.5
43, Muong Thanh Ward
Phòng từ 346,320đ / đêm
Cách đây 440 km
Agoda 8.3
3 Hoang Cong Chat Street
Phòng từ 446,164đ / đêm
Cách đây 441 km
Agoda 7.9
114, group 4, Thanh Binh ward
Phòng từ 346,320đ / đêm
Cách đây 441 km
Agoda 8.3
60, Hoang Cong Chat, Muong Thanh, thanh pho Dien Bien Phu, Dien Bien, Viet Nam
Phòng từ 236,364đ / đêm
Cách đây 441 km
Agoda 7.9
Phòng từ 476,190đ / đêm
Agoda 7.1
Phòng từ 173,160đ / đêm
Agoda 7.9
Phòng từ 173,160đ / đêm
Agoda 7.2
Phòng từ 179,000đ / đêm
Agoda 8.6
Phòng từ 259,740đ / đêm
Agoda 9.3
Phòng từ 414,595đ / đêm
Agoda 8
Phòng từ 510,767đ / đêm
Agoda 9.1
Nhà máy in tiền Chi Nê