Phương tiện đi lại tại biển Tân Thành

Do biển Tân Thành khá gần Tp.Hồ Chí Minh (~80km) nên đa số Khách Du Lịch đi và về trong ngày. Dịch vụ thuê xe đi lại tại đây không phát triển nhiều. Trường hợp muốn tìm chổ thuê xe Bạn phải quay lại thị xã để tìm thuê.
Kinh nghiệm du lịch phượt biển Tân Thành
Xem thêm bài viết
Kinh nghiệm du lịch phượt biển Tân Thành

- Hướng dẫn du lịch.
- Đặc sản.
- Địa điểm du lịch.
- Bản đồ du lịch.