Phương tiện đi lại tại Hải Dương

Vì Hải Dương cách Hà Nội không xa nên hầu hết Khách du lịch chọn phương tiện xe máy đến Hải Dương để thuận tiện cho việc di chuyển.

Taxi
- Taxi Mai Linh – Hải Dương 0320.3.833.833
- Taxi Hồng Hải - 0320.6.26.26.26 hoặc 0320.3.789.789
- Taxi Hoàng Minh - 0320.3.835.835
- Taxi Thành Đông - 0320.3.836.836 hoặc 0320.3.837.837
- Taxi Khang Kiên - 0320.3.859.859
- Taxi Hoa Sữa - 0320.3.588.588
- Taxi Rạng Đông - 0320.3.834.834
- Taxi Ngôi Sao - 0320.3.585.585
- Taxi Trường Sinh - 0320.3.862.862
- Taxi Hà Thành – huyện Nam Sách - 0320.3.575.575
- Taxi Xuân Quỳnh – huyện Tứ Kỳ - 0320.3.746.746
- Taxi Ngọc Anh – huyện Nam Sách - 0320.3.574.574
- Taxi VIP Bích Chiến - 0320.3.578.578.
Kinh nghiệm du lịch phượt Hải Dương
Xem thêm bài viết
Kinh nghiệm du lịch phượt Hải Dương

- Hướng dẫn du lịch.
- Đặc sản.
- Địa điểm du lịch.
- Bản đồ du lịch.