Phương tiện đi lại tại Măng Đen

Tại Măng Đen rất khó khăn cho việc thuê xe máy. Nên nếu bạn muốn khám phá Măng Đen bằng xe máy thì nên thuê xe máy tại thành phố Kontum rồi chạy thẳng đến Măng Đen để dễ dàng cho việc di chuyển tham quan tại Măng Đen. (Từ KonTum đến Măng Đen ~60Km)
Kinh nghiệm du lịch phượt Măng Đen
Xem thêm bài viết
Kinh nghiệm du lịch phượt Măng Đen

- Hướng dẫn du lịch.
- Đặc sản.
- Địa điểm du lịch.
- Bản đồ du lịch.