Phương tiện đi lại tại Phú Thọ

Taxi:
- Taxi Thanh Tuyền. Địa chỉ: đường Hùng Vương, phường Nông Trang, TP.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. ĐT: 0210.381.1811.
- Taxi Mai Linh. Địa chỉ: số 2446, Hùng Vương, phường Vân Cơ, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. ĐT: 0210.3688.688.
- Taxi Nam Cường. Địa chỉ: phường Vân Cơ, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Điện thoại: 0210.3686.868.
- Taxi Nam Dương. Địa chỉ: Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Điện thoại: 0210.3668.866.
- Taxi Oanh Khải. Địa chỉ: 18A - Minh Hà. phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Điện thoại: 0210.3636.363.

Các bến xe ở Phú Thọ:
- Bến xe khách TP Việt Trì: Địa chỉ: 1506 Hùng Vương - TP Việt Trì. Điện thoại: 0210.3848.611.
- Bến xe khách TX Phú Thọ: Địa chỉ: Phường Phong Châu - TX Phú Thọ. Điện thoại: 0210.3820.265
Kinh nghiệm du lịch phượt Phú Thọ
Xem thêm bài viết
Kinh nghiệm du lịch phượt Phú Thọ

- Hướng dẫn du lịch.
- Đặc sản.
- Địa điểm du lịch.
- Bản đồ du lịch.