Văn Thánh Miếu Vĩnh Long

5 / 5     1 đánh giá
Văn Thánh Miếu Vĩnh Long
Thông tin
Thành phố:
Vị trí:
Đang cập nhật
Giờ mở cửa:
Đang cập nhật.
Giờ đóng cửa:
Đang cập nhật.
Tham quan:
Đang cập nhật
Bản Đồ:
Văn Thánh Miếu được xây dựng năm 1864 là một công trình kiến trúc cổ độc đáo ở Vĩnh Long. Toàn bộ kiến trúc Thánh Miếu gồm có 3 gian, 2 mái, miếu thờ Khổng Tử. Xưa kia đây là nơi sĩ tử ôn luyện kinh sử và là nơi tổ chức các hoạt động văn hóa khác.

Khách sạn tại Vĩnh Long

02 Trung Nu Vuong Str, Ward 1, Vinh Long City
Phòng từ 1,142,857đ / đêm
Agoda 8.4
53/4 Phu My1 Hamlet, Dong Phu Commune, Long Ho District, Vinh Long city
Phòng từ 249,351đ / đêm
Agoda 8.4
Phòng từ 121,130đ / đêm
Agoda 7.3
172/9 Binh Luong, An Binh, Long Ho
Phòng từ 181,818đ / đêm
Agoda 7.4
An Thanh Hamlet, An Binh Commune, Long Ho District
Phòng từ 199,134đ / đêm
Agoda 7.9
Phòng từ 217,391đ / đêm
Agoda 7.4
Phòng từ 217,391đ / đêm
Agoda 7.9
Phòng từ 254,431đ / đêm
Agoda 7.5
Phòng từ 285,714đ / đêm
Agoda 7.3
Phòng từ 294,372đ / đêm
Agoda 6.2
Phòng từ 313,636đ / đêm
Agoda 8.8
Phòng từ 173,160đ / đêm
Agoda 8.8
Phòng từ 200,000đ / đêm
Agoda 7.9
Phòng từ 200,000đ / đêm
Agoda 9.2
Phòng từ 254,545đ / đêm
Agoda 7.1

Đặc sản tại Vĩnh Long

Văn Thánh Miếu Vĩnh Long