Khách sạn, nhà nghỉ tại Vịnh Vân Phong

Vịnh Vân Phong còn khá hoang sơ nên dịch vụ khách sạn ở đây chưa phát triển, bạn có thể hỏi người dân cho bạn ngủ nhờ hoặc tốt nhất là đem theo lều để cắm trại trên biển.


Kinh nghiệm du lịch phượt Vịnh Vân Phong
Xem thêm bài viết
Kinh nghiệm du lịch phượt Vịnh Vân Phong

- Hướng dẫn du lịch.
- Đặc sản.
- Địa điểm du lịch.
- Bản đồ du lịch.