Phương tiện đi lại tại biển Ba Động

Biển Ba Động chưa trở thành khu du lịch nên dịch vụ thuê xe nơi đây chưa phát triển. Đa số khách du lịch đến đây bằng phương tiện cá nhân như ô tô hoặc xe máy để dễ dàng di chuyển vui chơi và thăm thú các địa điểm du lịch ở Trà Vinh.
Kinh nghiệm du lịch phượt biển Ba Động
Xem thêm bài viết
Kinh nghiệm du lịch phượt biển Ba Động

- Hướng dẫn du lịch.
- Đặc sản.
- Địa điểm du lịch.
- Bản đồ du lịch.