Phương tiện đi lại tại Vườn quốc gia Bù Gia Mập

Phương tiện chính để di chuyển đi vào rừng là xe máy. Nếu bạn đi xe khách lên Vườn Quốc Gia thì có thể liên hệ trước với Ban quản lý Vườn Quốc Gia Bù Gia Mập để thuê xe.
Kinh nghiệm du lịch phượt Vườn quốc gia Bù Gia Mập
Xem thêm bài viết
Kinh nghiệm du lịch phượt Vườn quốc gia Bù Gia Mập

- Hướng dẫn du lịch.
- Đặc sản.
- Địa điểm du lịch.
- Bản đồ du lịch.