Vùng Đồng bằng sông Hồng (hay châu thổ sông Hồng) là một vùng đất rộng lớn nằm quanh khu vực hạ lưu sông Hồng thuộc miền Bắc Việt Nam. Gần như đồng nghĩa với đồng bằng sông Hồng là vùng trung châu, khác với vùng chân núi trung du và núi cao thượng du. Không giống như vùng đồng bằng sông Cửu Long, các tỉnh trong vùng đồng bằng sông Hồng chỉ có 2 tỉnh Thái Bình và Hưng Yên là không có núi, do đó khu vực này thường được gọi là châu thổ sông Hồng.
Vùng Đồng bằng sông Hồng gồm 10 tỉnh và thành phố như: Vĩnh Phúc, Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Nam, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình.

Tỉnh / Thành phố

Địa điểm du lịch

Lễ hội

Địa điểm Phượt

Tỉnh / Thành phố
Lễ hội
Lễ hội chọi trâu
Lễ hội chọi trâu
Lễ hội chọi trâu

Lễ hội chọi trâu

Hải Phòng | đồng bằng sông Hồng
Diễn ra vào: 01/09/2016
Lễ hội đình Yên Phụ
Lễ hội đình Yên Phụ
Lễ hội đình Yên Phụ

Lễ hội đình Yên Phụ

Hà Nội | đồng bằng sông Hồng
Diễn ra vào: 01/03/2016
Lễ hội Miếu Mạch Lũng
Lễ hội Miếu Mạch Lũng
Lễ hội Miếu Mạch Lũng

Lễ hội Miếu Mạch Lũng

Hà Nội | đồng bằng sông Hồng
Diễn ra vào: 01/03/2016
Lễ hội chùa Hương
Lễ hội chùa Hương
Lễ hội chùa Hương

Lễ hội chùa Hương

Hà Nội | đồng bằng sông Hồng
Diễn ra vào: 01/03/2016
Lễ hội chùa Côn Sơn
Lễ hội chùa Côn Sơn
Lễ hội chùa Côn Sơn

Lễ hội chùa Côn Sơn

Hải Dương | đồng bằng sông Hồng
Diễn ra vào: 01/02/2016
Lễ hội Đống Đa
Lễ hội Đống Đa
Lễ hội Đống Đa

Lễ hội Đống Đa

Hà Nội | đồng bằng sông Hồng
Diễn ra vào: 01/02/2016
Lễ hội vật Liễu Đôi
Lễ hội vật Liễu Đôi
Lễ hội vật Liễu Đôi

Lễ hội vật Liễu Đôi

Hà Nam | đồng bằng sông Hồng
Diễn ra vào: 01/02/2016
Lễ hội Gióng Sóc Sơn
Lễ hội Gióng Sóc Sơn
Lễ hội Gióng Sóc Sơn

Lễ hội Gióng Sóc Sơn

Hà Nội | đồng bằng sông Hồng
Diễn ra vào: 01/02/2016
Lễ hội Cổ Loa
Lễ hội Cổ Loa
Lễ hội Cổ Loa

Lễ hội Cổ Loa

Hà Nội | đồng bằng sông Hồng
Diễn ra vào: 01/02/2016
Lễ hội chùa Bái Đính
Lễ hội chùa Bái Đính
Lễ hội chùa Bái Đính

Lễ hội chùa Bái Đính

Ninh Bình | đồng bằng sông Hồng
Diễn ra vào: 01/02/2016
Lễ hội Chợ Viềng Xuân
Lễ hội Chợ Viềng Xuân
Lễ hội Chợ Viềng Xuân

Lễ hội Chợ Viềng Xuân

Nam Định | đồng bằng sông Hồng
Diễn ra vào: 01/02/2016
Lễ hội Lim
Lễ hội Lim
Lễ hội Lim

Lễ hội Lim

Bắc Ninh | đồng bằng sông Hồng
Diễn ra vào: 01/02/2016
Phượt
Thông tin đầy đủ
Thông tin du lịch được cập nhật đầy đủ nhất.
Đặc sản tuyệt vời
Những địa điểm ăn các món Đặc sản.
Lịch trình chi tiết
Tham khảo lịch trình cho chuyến đi của bạn.