Du lịch Miền Nam

Miền Nam Việt Nam là một khái niệm để chỉ vùng địa lý ở phía nam nước Việt Nam. Nam Bộ bao gồm 17 tỉnh từ Bình Phước trở xuống phía nam và hai thành phố lớn: Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Cần Thơ.
# Xem thêm tại Wikipedia...
Tỉnh / Thành Phố
Địa điểm du lịch
Địa điểm Phượt