Miền Bắc Việt Nam là một khái niệm để chỉ vùng địa lý ở phía bắc nước Việt Nam. Tuy nhiên, tùy theo từng thời điểm lịch sử và thói quen sử dụng mà khái niệm này đôi lúc còn được dùng để chỉ các vùng lãnh thổ chính trị khác nhau một cách không chính thức.
Miền Bắc Việt Nam có thể là: phân định địa lý đồng nghĩa với Bắc Bộ Việt Nam, phân định hành chính đồng nghĩa với Bắc Kỳ hay Bắc Thành của nhà Nguyễn và thời Pháp thuộc và là một trong 3 vùng lãnh thổ chính (gồm Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ) của Việt Nam, phân định chính trị phía bắc vĩ tuyến 17 năm 1954-1976.
Ngày nay, miền Bắc được hiểu là phần lãnh thổ các tỉnh từ Hà Giang tới Ninh Bình.

Tỉnh / Thành phố

Địa điểm du lịch

Lễ hội

Địa điểm Phượt

Tỉnh / Thành phố
Địa điểm du lịch
Lễ hội
Lễ hội chọi trâu
Lễ hội chọi trâu
Lễ hội chọi trâu

Lễ hội chọi trâu

Hải Phòng | đồng bằng sông Hồng
Diễn ra vào: 01/09/2016
Lễ hội đình Yên Phụ
Lễ hội đình Yên Phụ
Lễ hội đình Yên Phụ

Lễ hội đình Yên Phụ

Hà Nội | đồng bằng sông Hồng
Diễn ra vào: 01/03/2016
Lễ hội Miếu Mạch Lũng
Lễ hội Miếu Mạch Lũng
Lễ hội Miếu Mạch Lũng

Lễ hội Miếu Mạch Lũng

Hà Nội | đồng bằng sông Hồng
Diễn ra vào: 01/03/2016
Lễ hội chùa Hương
Lễ hội chùa Hương
Lễ hội chùa Hương

Lễ hội chùa Hương

Hà Nội | đồng bằng sông Hồng
Diễn ra vào: 01/03/2016
Lễ hội chùa Côn Sơn
Lễ hội chùa Côn Sơn
Lễ hội chùa Côn Sơn

Lễ hội chùa Côn Sơn

Hải Dương | đồng bằng sông Hồng
Diễn ra vào: 01/02/2016
Lễ hội Đống Đa
Lễ hội Đống Đa
Lễ hội Đống Đa

Lễ hội Đống Đa

Hà Nội | đồng bằng sông Hồng
Diễn ra vào: 01/02/2016
Lễ hội vật Liễu Đôi
Lễ hội vật Liễu Đôi
Lễ hội vật Liễu Đôi

Lễ hội vật Liễu Đôi

Hà Nam | đồng bằng sông Hồng
Diễn ra vào: 01/02/2016
Lễ hội Gióng Sóc Sơn
Lễ hội Gióng Sóc Sơn
Lễ hội Gióng Sóc Sơn

Lễ hội Gióng Sóc Sơn

Hà Nội | đồng bằng sông Hồng
Diễn ra vào: 01/02/2016
Lễ hội Cổ Loa
Lễ hội Cổ Loa
Lễ hội Cổ Loa

Lễ hội Cổ Loa

Hà Nội | đồng bằng sông Hồng
Diễn ra vào: 01/02/2016
Lễ hội chùa Bái Đính
Lễ hội chùa Bái Đính
Lễ hội chùa Bái Đính

Lễ hội chùa Bái Đính

Ninh Bình | đồng bằng sông Hồng
Diễn ra vào: 01/02/2016
Lễ hội Chợ Viềng Xuân
Lễ hội Chợ Viềng Xuân
Lễ hội Chợ Viềng Xuân

Lễ hội Chợ Viềng Xuân

Nam Định | đồng bằng sông Hồng
Diễn ra vào: 01/02/2016
Lễ hội xuân Yên Tử
Lễ hội xuân Yên Tử
Lễ hội xuân Yên Tử

Lễ hội xuân Yên Tử

Quảng Ninh | Đông Bắc bộ
Diễn ra vào: 01/02/2016
Lễ hội Lim
Lễ hội Lim
Lễ hội Lim

Lễ hội Lim

Bắc Ninh | đồng bằng sông Hồng
Diễn ra vào: 01/02/2016
Thông tin đầy đủ
Thông tin du lịch được cập nhật đầy đủ nhất.
Đặc sản tuyệt vời
Những địa điểm ăn các món Đặc sản.
Lịch trình chi tiết
Tham khảo lịch trình cho chuyến đi của bạn.